World Steel

congtyketcauthep 2 năm ago
0

Trước khi tiến hành thi công và xây dựng thì việc cần làm đầu tiên…

congtyketcauthep 2 năm ago
0

Thi công nhà thép tiền chế hiện đang là một dịch vụ phổ biến trong…

congtyketcauthep 2 năm ago
0

Khảo sát cho thấy, trong những năm gần đây, Việt Nam đã dần trở thành…

congtyketcauthep 2 năm ago
0

Nhắc đến kết cấu thép hoặc xây dựng nhà thép tiền chế thì không thể…

congtyketcauthep 3 năm ago
1

Xây dựng nhà xưởng - nhà kho là một trong những công đoạn quan trọng…

congtyketcauthep 3 năm ago
1

Ngày nay nhà tiền chế được sử dụng cho các công trình lớn ngày càng…